Lợi dụng sự cố môi trường biển để kích động tụ tập ở Hà Tĩnh