Người thổi hồn vào thương hiệu thời trang nam ‘gây bão’