Cấm công chức Hà Nội đổ xăng tại trạm xăng Nhật: Tin bịa đặt