Condotel, office-tel, shophouse đang bị biến tướng