Gần 4.000 con lợn của trại giam chết đuối trong lũ