Đường Sài Gòn ngập nặng, giao thông rối loạn sau mưa lớn