Ngoại trưởng Mỹ: Còn quá sớm để đàm phán với Triều Tiên