Thế giới ngày mới 15/2: Xả súng tại trường học Mỹ, 17 người chết