Người miền Tây nấu cơm, phát quà cho bệnh nhân tâm thần ăn Tết