Phó Thủ tướng chỉ đạo thanh tra việc sử dụng đất nông nghiệp tại Phú Quốc