Sai phạm đủ kiểu trong lát đá vỉa hè, Hà Nội cho ra quy trình mới