Cá Ma xuất hiện, hiểm họa trên sông, nông dân khiếp sợ