Dragon Village ‘cháy hàng’ trong 2 tiếng mở bán đợt hai