Hà Nội: Yêu cầu dân di dời khỏi tòa nhà vi phạm PCCC