Sau khi cách chức, hiệu trưởng để cô giáo quỳ gối sang làm giáo viên cấp 2