KĐT Thanh Hà nhận giải thưởng ‘Nhà ở xã hội tốt nhất’