Một tuần lên phương án tấn công Syria của Mỹ, Pháp, Anh