Phú Long ‘bắt tay’ Posco E&C phát triển đô thị thông  minh