Không gian sống xanh- yếu tố chọn nhà của gia đình trẻ