Dự án chạy đua “bán lúa non”, cảnh sát điều tra vào cuộc