Trại nuôi ruồi lấy trứng thu hơn trăm triệu đồng mỗi tháng