Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội quan tâm 'chọn nguồn cán bộ'