Điểm chung của 2 người đàn ông giàu nhất thế giới: Họ rửa bát mỗi tối