Góp ý sửa luật, học sinh mong thầy cô tôn trọng sự khác biệt