“Nghe tiếng Anh nhưng em không hiểu mình đang nghe cái gì”