Học sinh trường chuyên: " Sao trường công còn chia chất lượng cao?"