Trưởng phòng GD-ĐT bị kỷ luật vì chưa tốt nghiệp cấp 3