Rực rỡ Bình Dương, Hà Nội vào bán kết khu vực AFC Cup: Cửa đi tiếp thế nào?