Xuân Trường cứu Buriram, Văn Lâm dừng bước League Cup