Con cá khổng lồ ngư dân Sầm Sơn xẻ thịt bán là cá nhám voi quý hiếm