Triều Tiên hứng chịu hạn hán nghiêm trọng nhất trong gần 40 năm