Apple liên tục chặn, iPhone lock vẫn dùng tốt tại Việt Nam