Uống tách cà phê, đọc giá thanh toán mà muốn ngất xỉu