Em bé không chớp mắt vì được bác sĩ 'soái ca' khám bệnh