Video, kết quả bóng đá King's Cup, Curacao - Ấn Độ: Phủ đầu sắc lẹm, đại tiệc 4 bàn