Chạy cả ngày không hết pin, xe điện thời bùng nổ khắp phố