Sở hữu hàng chục triệu m2 đất, lợi nhuận ‘ông lớn’ sông Đà thấp kỷ lục