Nữ sinh giao gà bị giết: Sau khi bắt giữ nạn nhân, chủ mưu có liên lạc với người mẹ