Hạ tầng tốt, du lịch mạnh khiến giới đầu tư đổ tiền vào BĐS Quy Nhơn