Thầy lang chữa bướu cổ bằng cách thắp nhang khiến bệnh nhân nhiễm trùng