ĐT Việt Nam sẽ đối đầu "hàng khủng" nào từ nay đến hết 2019?