Đại biểu Quốc hội đề xuất công dân đóng ‘phí chia tay’ khi xuất cảnh