Bộ GTVT lên tiếng về đề xuất tăng phí tại 37 trạm BOT gây nhiều tranh cãi