Trung Quốc khoe radar phát hiện máy bay tàng hình từ ngoài tầm nhìn