Gần một nửa thí sinh thi lớp 10 TP.HCM có điểm Toán dưới 5