Đếm ngược sự xuất hiện của smartphone Oppo có camera ẩn trên màn hình