Cán bộ huyện bị cảnh cáo vì nhận tiền 'cảm ơn' của người dân