Triều Tiên chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ 'có hành động thù địch'