Trực tiếp PSM - Bình Dương: Anh Đức & Tiến Linh cùng xuất phát