Công Phượng: ‘Tôi sẽ sửa chữa những sai lầm ở Nhật Bản và Hàn Quốc’